VinaCapital: Lạc quan về kinh tế VN và giá cổ phiếu thời gian tới

Ông Michael Kokalari, Kinh tế trưởng của VinaCapital, tin tưởng các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới.