Thu về cả nghìn tỷ/năm từ kiểm toán cho nhiều tập đoàn lớn, EY Việt Nam lời lãi ra sao?

Năm 2021, EY thu về 999 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.