VietinBank hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2022

VietinBank là một trong 4 ngân hàng hàng đầu trong việc triển khai Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ lãi suất với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.