Một quận thu ngân sách cao hơn 46 tỉnh, thành trên cả nước

Số thu ngân sách của quận này trong năm 2021 cao hơn 46 tỉnh, thành trên cả nước trong đó có Thái Nguyên, Hưng Yên, Cần Thơ...