Apple dự định mở trung tâm sản xuất ở Việt Nam và Ấn Độ

Tim Cook, CEO Apple cho biết, chuỗi cung ứng của Apple mang tính chất toàn cầu vì thế các sản phẩm được sản xuất ở mọi nơi và Apple vẫn “tiếp tục tìm cách tối ưu điều đó”.