Vinacafé Biên Hòa (VCF) đặt mục tiêu lãi tối đa 500 tỷ đồng năm 2023

CTCP Vinacafé Biên Hòa (mã CK: VCF) thận trọng đưa ra 2 kịch bản kế hoạch kinh doanh năm 2023. Trong đó, lãi ròng mục tiêu tối đa đạt 500 tỷ đồng.