Tasco (HUT) chuẩn bị phát hành 80 triệu cổ phiếu riêng lẻ

800 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành sẽ được Tasco dùng 300 tỷ để bổ sung vốn lưu động cho gói thầu xây dựng nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 (tỉnh Ninh Thuận) và trả nợ nhà thầu; 500 tỷ còn lại để góp vốn vào CTCP VETC.