Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM) đồng loạt “đánh tiếng” chia cổ tức

Vingroup dự kiến chia cổ tức 12,5% bằng cổ phiếu trong khi Vinhomes đang lên kế hoạch chia cổ tức bàng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ lên đến 45%.