Thừa hưởng hệ sinh thái Sunshine Group, 1 nhà thầu đặt kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng chỉ sau hơn 2 năm hoạt động

SCG do ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Group sáng lập, hiện cũng là cổ đông lớn nhất. Doanh nghiệp này đã được chấp thuận giao dịch cổ phiếu trên Upcom.