Thêm 2 người nhập cảnh mắc Covid-19

Các trường hợp nhập cảnh vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trở về từ Mỹ, Nhật Bản.