Thêm 6 tướng lĩnh quân đội được giới thiệu ứng cử Quốc hội

Cùng với hai Thượng tướng đang giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại các Quân khu đã có thêm nhiều tướng lĩnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.