Tài xế Gojek: 'Làm nhiều nhưng nhận lương ít hơn trong dịch'

Lợi nhuận khổng lồ của ngành công nghiệp thương mại điện tử toàn cầu xuất phát từ sự lao động cực khổ của hàng chục triệu tài xế.