Bộ Công thương gỡ khó cho tiêu thụ nông sản vùng dịch Covid

Bộ Công thương đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện việc tạo điều kiện thuận lợi cho thu mua, tiêu thụ nông sản vùng dịch nhằm đảm bảo hàng hóa, nông sản được lưu thông một cách kịp thời, hiệu quả.