Startup khám bệnh trực tuyến của Thụy Điển gọi vốn 300 triệu USD thành công

Thành công của startup Thụy Điển ở lần gọi vốn mới này do các dịch vụ trực tuyến đặc biệt là y tế thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục bùng phát.