Golden Gate Ventures tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của Việt Nam

Việt Nam đang là điểm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và được xem là viên ngọc mới trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.