Mekong Capital thoái vốn khỏi Pizza 4P’s

Quỹ đầu tư này bắt đầu rót vốn vào chuỗi kinh doanh pizza từ năm 2018 và hỗ trợ Pizza 4P’s mở rộng hơn ba lần từ 8 nhà hàng lên 27 nhà hàng tại Việt Nam và Campuchia.