CEO Autotech Việt Nam: "Để nhân viên cảm nhận giá trị thực của số hóa trong công việc, chính sách cần vừa rắn vừa mềm"

True Builders Talk 3 với chủ đề “Cải tiến” do Base.vn tổ chức đã giúp 200 lãnh đạo và các giám đốc doanh nghiệp hiểu hơn về những giá trị nhờ ứng dụng công nghệ để đổi mới sáng tạo.