Thế giới Di động (MWG) chốt ngày trả cổ tức tỷ lệ 100%, dự kiến tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Sau đợt trả cổ tức này, vốn điều lệ của MWG dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi, thành 14.639 tỷ đồng.