Logistic là ngành thu hút đầu tư nhiều thứ hai tại ASEAN, chỉ sau fintech

Hơn 5,56 tỷ USD đã được các nhà đầu tư đổ vào các start-up logistics ở Đông Nam Á trong năm 2021.