Quỹ đầu tư Vision Fund của Softbank lỗ 1,5 tỷ USD sau hơn 5 năm hoạt động

Sau hơn 5 năm hoạt động, lợi nhuận của quỹ Vision từ mức lãi kỷ lục 66 tỷ USD đã rơi xuống mức lỗ 1,5 tỷ USD trong quý II năm nay.