Công ty Nước - Môi trường Bình Dương Biwase (BWE) đặt mục tiêu có lãi ít nhất 720 tỷ đồng trong năm 2023

Năm nay, Biwase đặt mục tiêu doanh thu 3.970 tỷ đồng, giảm 14% so với kết quả kiểm toán năm ngoái.