Volkswagen đặt mục tiêu soán ngôi Tesla, trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu tư tin sẽ vượt qua Tesla về doanh số bán xe điện toàn cầu và trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới vào năm 2025.