Đoàn viên, thanh niên Công an luôn là trụ cột để hoàn thành mục tiêu

Đại tướng Tô Lâm đánh giá, thời kỳ nào cũng vậy, đoàn viên, thanh niên luôn là trụ cột để hoàn thành những mục tiêu trong tương lai.