Đắk Nông sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch Covid-19

Để thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đề nghị, tiếp tục xây dựng các kế hoạch sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.