Vụ mất hơn 2.000ha rừng, yêu cầu kiểm điểm nhiều cán bộ kiểm lâm

Nhiều cán bộ kiểm lâm vừa bị yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm vì Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để mất hơn 2.052ha rừng.