Chủ tịch Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của Hải Phòng

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là 1 trong số 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội của Trung ương được giới thiệu ứng cử tại thành phố Hải Phòng.