Đà Nẵng: Yêu cầu người dân ở nhà, tạm dừng nhiều hoạt động dịch vụ

Để sớm kiểm soát dịch bệnh Covid-19, TP. Đà Nẵng chính thức yêu cầu người dân ở nhà và tạm dừng hàng loạt hoạt động, dịch vụ.