Người từ vùng dịch về Khánh Hòa phải có giấy xét nghiệm Covid-19

Ngày 5/7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.