Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII

Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.