Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, ông Chu Ngọc Anh đã tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.