Bạc Liêu họp khẩn sau khi phát hiện 50 ca Covid-19 ngoài cộng đồng

Liên quan đến 50 ca mắc Covid-19 cộng đồng tại công ty thủy sản, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.