Kiến nghị Thủ tướng xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax

Các kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax đạt 99,4%. So sánh với các loại vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn.