Quảng Nam: Khách đi massage, hát karaoke phải khai báo y tế

Khách tới các cơ sở như massage, karaoke... phải khai báo y tế và được kiểm soát việc ra vào.