Tín hiệu tích cực trên thị trường nhân sự

Thu nhập và phúc lợi của người lao động được cải thiện, tỷ lệ nghỉ việc ồ ạt đã giảm bớt, nhân sự tin tưởng hơn vào công ty và gắn kết hơn, các doanh nghiệp đang lên kế hoạch phát triển nguồn nhân lực... là những tín hiệu tích cực trên thị trường nguồn nhân lực ở Việt Nam sau một năm đầy biến động vừa qua.