Truy vết được 199 F1 của ca mắc Covid-19 người Vĩnh Phúc đến ăn cưới tại Yên Bái

Đến 17h ngày 3/5/2021 đã xác định được 199 F1, 459 F2, lấy được 159/199 mẫu xét nghiệm của F1 và hiện đang chờ kết quả.