Lý do người dân vùng Bảy Núi bán cây thốt nốt đặc sản cho thương lái

Thay vì đốn bỏ những cây thốt nốt không có giá trị khai thác, người dân đã bán lại những cây này cho người có nhu cầu mua về để trồng làm cảnh.