Việt Nam đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ

Tối 19/3/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ.