Hết bệnh về nhà, cặp vợ chồng ở Hải Dương tái dương tính SARS-CoV-2

Hoàn thành điều trị Covid-19, xuất viện trở về nhà, cặp vợ chồng ở huyện Kim Thành, Hải Dương lại được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.