Nghệ An: Nhiều nhà dân bỗng dưng nứt toác, xuất hiện "hố tử thần" ở sân

3 năm qua, hố tử thần liên tục xuất hiện đã khiến hàng trăm giếng nước cạn trơ đáy, nhiều nhà dân, trường học nứt toác và đe dọa sập bất cứ lúc nào.