Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận.