Bệnh nhân than thiếu thuốc, Sở Y tế Tp.HCM nêu giải pháp khắc phục

Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân tại Tp.HCM phải mua thuốc ngoại vì bệnh viện hết thuốc do một số nguyên nhân khác nhau. Sở Y tế Tp.HCM đã đề xuất giải pháp.