Bạc Liêu: Kiểm soát chặt ở địa bàn giáp ranh

Tỉnh Bạc Liêu kiên quyết không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa bàn giáp ranh.