Phó Chủ tịch TP.Hà Nội: "Cần tập trung truy vết, không được bỏ sót"

Phó Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao độ, thần tốc truy vết không được bỏ sót trường hợp nào, nếu chậm giờ nào thì việc đuổi theo rất khó khăn.