Người dân có thể tranh thủ đi làm căn cước gắn chip trong dịp nghỉ lễ 30/4 không?

Để hoàn thành chỉ tiêu và tạo điều kiện cấp căn cước công dân gắn chíp cho công dân đi học, đi làm ăn xa, nhiều tỉnh thông báo làm căn cước vào tất cả các ngày nghỉ lễ.