Ở độ tuổi U50, David Beckham vẫn có nguồn thu "khủng"

David Beckham có nguồn thu lớn trong sự nghiệp, bởi vậy gia đình danh thủ thoải mái chi tiêu.