Quang Tèo nói về việc Giang Còi không bán khu đất ở ngoại ô để lo tiền chữa trị

Ngôi sao: Quang Tèo nói về việc Giang Còi không bán khu đất ở ngoại ô để lo tiền chữa trị; dù đều sợ rắn, nước, độ cao nhưng Jack vẫn thích tham gia Running Man…