Lý Tịnh Lôi lại lên tiếng tố Vương Lực Hoành hậu ly hôn

Cuộc chiến hậu ly hôn của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi bước vào giai đoạn 2 với vấn đề liên quan đến con cái và tài sản.