Vợ Ưng Hoàng Phúc gây tranh cãi về cách dạy con

Ưng Hoàng Phúc cũng chủ động lên tiếng bảo vệ Kim Cương khi xuất hiện ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.