Việt Anh đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Diễn viên Nguyễn Lê Việt Anh trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất đủ điều kiện đề nghị xét duyệt Nghệ sĩ ưu tú năm nay.