Vợ Mạc Văn Khoa tuyên bố “thưởng nóng” cho ai tìm ra kẻ chê bai con gái mình

Trên trang Facebook vợ Mạc Văn Khoa công khai tuyên bố "thưởng nóng" 20 triệu đồng cho ai tìm thấy kẻ chê bai con gái và xúc phạm mình.