Cà Mau: Hạn chế các hoạt động, sự kiện giải trí không cần thiết

Đó là một trong những yêu cầu trong Thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh Cà Mau về tăng cường các giải pháp phòng chống Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.