Độc đáo vùng đất nơi nhà nào cũng thích đắp phân bò lên tường

Đối với người dân Tây Tạng, phân bò là một loại của cải. Nhà nào bức tường càng được đắp nhiều phân bò thì chứng tỏ càng giàu có sung túc.