Bảo Thy tiết lộ tác hại của việc giảm cân bằng cà phê

Ngôi sao: Khởi My đáp trả khi bị chê phong cách ăn mặc; Bảo Thy tiết lộ tác hại của việc siết cân bằng cà phê…