Quang Hà: "Cát - xê của tôi chỉ 50 nghìn đồng, nhà thuê bị trộm hết"

Trước khi thành danh, một thời gian dài ca sĩ Quang Hà nhận cát - xê chỉ 50 nghìn đồng, ở nhà thuê và rất vất vả...