Hoài Linh chưa chuyển số tiền quyên góp hơn 13 tỷ đồng cho miền Trung?

Ngôi sao: Hoài Linh chưa chuyển số tiền quyên góp hơn 13 tỷ đồng cho miền Trung?; Nhật Lê bất ngờ nhắc đến Quang Hải…