NTK Nhật Dũng đã rơi vào tình trạng hôn mê, tiên lượng xấu

NTK Nhật Dũng được đưa về nhà riêng ở Quảng Bình để gia đình chuẩn bị cho những ngày cuối cùng vì không thể cứu chữa.