Choáng: Mỹ nhân U40 Vân Hugo lộ sắc vóc thật không ai dám tin

Nổi tiếng là mỹ nhân "hack tuổi" của showbiz Việt, nhưng nhìn sắc vóc hiện tại, ai dám tin Vân Hugo đã chạm ngưỡng U40 cơ chứ.