Đàm Vĩnh Hưng bức xúc viết tâm thư gửi bà Phương Hằng

Ngôi sao: Đàm Vĩnh Hưng bức xúc viết tâm thư gửi bà Phương Hằng; Anh Dũng công khai yêu Trương Ngọc Ánh…