Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Vân không nhận thưởng của Gia Cát Lượng

Triệu Vân và Gia Cát Lượng là những nhân vật được rất nhiều độc giả của Tam quốc diễn nghĩa yêu thích, bởi tài năng cũng như tấm lòng trung nghĩa.