Lý do Thành Long "đóng băng sự nghiệp" của Viên Vịnh Nghi

Sao châu Á: Lý do Thành Long "đóng băng sự nghiệp" của Viên Vịnh Nghi; sao trẻ Biện Trình bị chỉ trích hành xử…