Đoàn làm phim của Quách Phú Thành gặp khó khăn ở Thái Lan

Đoàn làm phim của Quách Phú Thành gặp khó khăn ở Thái Lan; xuất hiện tin nhắn liên quan đến việc Ngô Diệc Phàm quan hệ với fan 14 tuổi…