Khắc Việt chia sẻ về tình trạng cánh tay của mình sau khi mổ

Sau khi mổ xong tình trạng của Khắc Việt đã ổn, tuy nhiên hiện tay phải của anh bây giờ vẫn chưa cầm được điện thoại.